Læringsdesign handler om å planlegge og strukturere hvordan undervisning og læring skal foregå i et emne, og støtter arbeidet med å designe læringsreisen på en digital læringsplattform (LMS).

FJORD: Flexible, Journey-Oriented, Remote Design

FJORD-læringsdesign er utviklet av Sigrun Lindaas Norhagen. Modellen er inspirert av andre internasjonale metoder og rammeverk (Salmon,2014; Fink, 2013) og tilpasset den norske konteksten.

Prosjektet er fortsatt under utvikling, men om du er interessert i å prøve det ut vil jeg gjerne ha kontakt med deg!

Loading