For å sette seg inn i forskning og høste erfaring fra de som har drevet med campusutvikling de siste årene, har jeg samlet en liste over interessante foredrag og artikler som er verdt å sette seg inn i.


1. Seminar om Campusutvikling 2.0 (Videoopptak)

– Nye læringsarealer i eksisterende og nye undervisningsbygg

Arrangør: Kunnskapsdepartementet og Statsbygg 

Lenke til video: https://regjeringen_live.23video.com/v.ihtml/player.html?live_id=38658869&source=site&autoPlay=1

Merk at du kan velge kapittel. De med stjerne er mine anbefalinger.

Anbefaler spesielt fire innslag:

Fremtidens unge og deres møte med utdannelsessystemet ved Noemi Katznelson, daglig leder Center for Ungdomsforskning, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet  

Forskning om campusutforming for studentaktiv læring ved Sølvi Lillejord og Kristin Børte, Kunnskapssenter for utdanning

Brukerbidrag i utviklingen av nye læringsarealer ved Merete Kvidal, prosjektdirektør for campusutvikling, NTNU  

Vi trodde vi visste hva vi skulle ved Kjetil Hellang, økonomidirektør, Universitetet i Agder


2. Forskning

Learning and Teaching With Technology in Higher Education – a systematic review