Forfatter: sigrunSide 1 av 2

Programmering i LK20

Programmering i rammeverk for PfDK Kunnskap  forstår grunnleggende prinsipper i algoritmisk tankegang og dens betydning for digital teknologi og digitalisering av samfunnet  Ferdigheter  kan bruke digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser til å skape rammene for utvikling av elevers kreativitet, innovasjon, problemløsningsevner, algoritmiske tankegang og entreprenørskap som de trenger i et globalisert samfunn og et arbeidsliv i stadig forandring  kan kombinere ulike didaktiske metoder med digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser på en nyskapende og kreativ måte for å skape varierte og tilpassede læringsaktiviteter  Generell kompetanse  kan fremme den enkelte elevs læringslyst, motivasjon og tro på egne muligheter for å lære, skape, samhandle og dele i digitale omgivelser  kan bidra til at elevene deltar i innovasjonsprosesser og nytenkning gjennom bruk av digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser 

«Leseliste» campusutvikling

For å sette seg inn i forskning og høste erfaring fra de som har drevet med campusutvikling de siste årene, har jeg samlet en liste over interessante foredrag…

Arbeidskrav: Videosammendrag av forskningsartikkel

Eksempel på arbeidskrav som tar Adobe Spark eller PowerPoint til å presentere et sammendrag fra en forskningsartikkel.

Green Screen i iMovie

I iMovie kan du nå lage Green Screen filmer. Det vil si video som lar deg stå foran en grønn skjerm (eller annen farge) og så ser det…

Konferanser om IKT og læring

Aktuelle konferanser relatert til digitalisering, læring og utdanningskvalitet. Noen av de største konferansene: BETT (London) ONLINE EDUCA (Berlin) Læringsfestivalen (Trondheim) NKUL (Trondheim) CanvasCon (sted varierer) Kommende 2020: Tidligere…

Webinarfestivalen 2018

Webinarfestivalen var et forsøk som NTNU prøvde på å tilby en grønn og gratis nettbasert konferanse som satte fokus på studentaktiv læring både i fysiske og virtuelle rom. Målgruppen var alle som er interessert i undervisning og læring.

Video: Finn lovlige bilder til Canvas og PowerPoint

Hvordan du finner bilder som du fritt kan bruke, direkte fra PowerPoint, I Canvas og i søk på nett

Forskning på studentaktiv læring

Ordet studentaktiv læring har blitt et begrep som er mye brukt i UH-sektoren i dag.    Leseliste for studentaktiv læring

Collaborative Litteratur Review

Å gjennomføre en forskningsgjennomgang er en viktig øvelse for enhver masterstudent. Men som ny student kan det være overveldende å lese alt pensum. Enda vanskeligere – å få…

Hva er et ALC-klasserom?

På NLA skal vi bygge to campus de kommende årene. Et i Oslo og et i Bergen. Vi bygger for fremtiden og planlegger fleksible arealer som legger tilrette…