Tag: digital fortelling

Arbeidskrav: Videosammendrag av forskningsartikkel

Eksempel på arbeidskrav som tar Adobe Spark eller PowerPoint til å presentere et sammendrag fra en forskningsartikkel.

Microsoft Sway til nyhetsbrev eller multimodal tekst

Sway er et verktøy som lar deg lage multimodale presentasjoner. Velg mellom å presentere det du vil si vertikalt eller horisontalt. Du kan lage nyhetsbrev, digitale historier eller et sammendrag. Det er enkelt å sette sammen en presententasjon ved hjelp av overskrifter, bilder og sitat.