• Constructive Alignment (sammenhengen mellom læringsmål, undervisning og vurdering)
  • Instrumental genesis (relevansen av verktøy og viktigheten av god kjennskap til verktøyene før de brukes til vurdering)
  • Student feedback (viktigheten av tilbakemelding til studenter underveis i emnet og etter vurdering)
  • Digital competencies (hvordan digitale verktøy kan implementeres og læres gjennom studieløpet)