I boken Eksamensrevolusjonen (anbefales!) foreslår Arild Raaheim 40 alternativer til skoleeksamen. Her er noen interessante forslag:

Eksamensform Nummer i Raaheim (2015) Navn Vurderingsform Hvordan gjennomføre? Vanskelighetsgrad
Skriftlig 1 Med medbrakte notater/fuskelapp Skoleeksamen Åpne for at studentene kan ta med seg (håndskrevne) notater som hjelpemiddel til eksamen. Lett. Krever minimalt av tilpasning.
Skriftlig 2 Med innlagt mulighet for innhenting av informasjon/diskusjon Skoleeksamen Legge til rette for diskusjon mellom studentene i egnet lokale under eksamen. Dele eksamen opp i to, del en er individuell, del to leveres som en gruppeoppgave eller som en individuell besvarelse etter diskusjon mellom studentene. Lett. Krever noe planlegging med hensyn på romressurser.
Skriftlig 3 Med åpenhet til alle typer kilder Skoleeksamen Åpne for at studentene kan få tilgang til noen eller alle eksterne ressurser; kan enkelt gjøres i eksamensløsningen. Vanskelig å hindre digital kommunikasjon mellom studentene. Lett. Krever oppgaver som er egnet for bruk av eksterne ressurser.
           
           
Skriftlig 6 Objektiv prøve / flervalgsoppgave Skoleeksamen Legge inn flervalgsoppgavene i eksamensløsningen og sikre rett poenggivning. Utvikling av gode spørsmål tar tid. Lett. Krever innsats på forhånd.
Skriftlig 7 Omvendt objektiv prøve Skoleeksamen Omvendt objektiv prøve legges inn som spørsmål eller som helhetlig prøve. Spørsmålsstillingen går direkte i eksamensløsningen. Lett.
Skriftlig 8 Studenten som sensor Skoleeksamen Ferdig gjennomført prøve legges inn som spørsmål eller som helhetlig prøve. Spørsmålsstillingen går direkte i eksamensløsningen. Lett.
Skriftlig 9 Stasjonseksamen Praktisk eksamen Koordineres utenfor eksamensløsning og LMS.  Vanskelig. Krever god planlegging
Skriftlig 10 Fagartikkel Skole- og/eller hjemmeeksamen Som hjemmeeksamen: Koordineres i Canvas. Leveres i eksamensløsningen. Som skoleeksamen: Materiale som grunnlag for artikkel tas med som godkjent hjelpemiddel eller legges ved i eksamensløsningen. Lett.
Muntlig 11 Med tid til forberedelse Muntlig eksamen Revisjon av nåværende praksis i bruk av muntlig eksamen. Kan men må ikke tilknyttes eksamensløsning. Lett.
Muntlig 12 Som forbered klage/ankemulighet Muntlig eksamen Revisjon av nåværende praksis i bruk av muntlig eksamen. Kan men må ikke tilknyttes eksamensløsning. Lett.
Muntlig 13 Posterpresentasjon Muntlig + hjemmeeksamen    
           
           
Muntlig 16 Foredrag Muntlig eksamen Koordineres utenfor eksamensløsningen. Krever praktiske avklaringer i forbindelse med foredragsdagen. Middels. Krever planlegging av foredragsdagen.
Muntlig 17 Intervju (populærvitenskapelig) Muntlig eksamen Koordineres utenfor eksamensløsningen. Krever noe praktisk koordinering. Skriftlig arbeide kan leveres i eksamensløsningen. Lett.
Andre 18 Bidrag på vitenskapelig konferanse Praktisk eksamen Koordineres utenfor eksamensløsningen. Skriftlig arbeide kan leveres i eksamensløsningen. Lett.
Andre 19 Mappeevaluering Skole- og/eller hjemmeeksamen Eksamensløsnigen har p.t. en ettnivåstruktur som medfører et behov for god planlegging i samarbeid med de administrative kontaktpersonene i forkant og at man bruker verktøyene rett underveis. Middels. Krever gjennomtenkt struktur for å kunne utnytte eksamensløsningen optimalt til innlevering og eventuell senere behandling.
Andre 20 Virtuell konferanse Hjemmeeksamen Koordineres i Canvas. Støtte for videokonferanse via Zoom. Krever koordinering. Middels. Krever planlegging av konferanse.
Andre 21 Praktisk oppgave utenfor insitusjonen Praktisk – og eller hjemmeeksamen Kan koordineres i Canvas for tilbakemeldinger mm. Krever planlegging. Middels. Krever planlegging og ekstern kontakt.
Andre 22 Oppdragsvirksomhet Praktisk – og eller hjemmeeksamen Kan koordineres i Canvas for tilbakemeldinger mm. Krever planlegging. Middels. Krever planlegging og ekstern kontakt.
Andre 23 Logg Skole- og/eller hjemmeeksamen Kan koordineres i Canvas dersom logg skal være privat. Alternativt via et bloggsystem om det skal være åpent tilgjengelig. Lett.
Andre 24 Intervju av fagperson Hjemmeeksamen Kan koordineres i Canvas og leveres i eksamensløsningen. Lett.
           
Andre 26 Prosjektpresentasjon Hjemmeeksamen Koordineres utenfor eksamensløsningen. Skriftlig arbeide kan leveres i eksamensløsningen. Krever koordinering og ekstern kontakt. Middels. Krever planlegging.
Andre 27 Vurdering av medstudenter Skole- og/eller hjemmeeksamen Åpen og anonym fagfellevurdering er tilgjengelig gjennom Canvas. Lett.
Andre 28 Kronikk Hjemmeeksamen Variant av hjemmeeksamen. Skriftlig arbeide kan leveres i eksamensløsningen. Lett.
Andre 29 Litteraturanmeldelse Skole- og/eller hjemmeeksamen Som hjemmeeksamen: Koordineres i Canvas, der det også kan gis fagfellevurdering. Leveres i eksamensløsningen. Som skoleeksamen: Materiale som grunnlag for artikkel tas med som godkjent hjelpemiddel eller legges ved i eksamensløsningen. Lett.
           
Andre 31 Planlegging av undervisningsopplegg Skole- og/eller hjemmeeksamen Som hjemmeeksamen: Koordineres i Canvas, der det også kan gis fagfellevurdering. Leveres i eksamensløsningen. Som skoleeksamen: Materiale som grunnlag for artikkel tas med som godkjent hjelpemiddel eller legges ved i eksamensløsningen. Lett.
Andre 32 Blogginnlegg Hjemmeeksamen Full støtte for blogg som vurderingsform gjennom UiBs bloggsystem. I bruk ved BioCeed på UiB: http://biopraksis.w.uib.no/  
Andre 33 Facebook (SOME) gruppe Hjemmeeksamen Kan i tillegg eller som erstatning for sosiale medier koordineres gjennom Canvas. Lett.
Andre 34 Film Hjemmeeksamen Kan koordineres gjennom Canvas for faglig eller fagfelle tilbakemelding. Kan leveres i eksamensløsningen. Publiseres i Kaltura Lett. Krever potensielt kompetanse på opptak og redigering.
           
Andre 36 Arrangere faglig aktivitet Hjemmeeksamen Kan koordineres gjennom Canvas for faglig eller fagfelle tilbakemelding. Kan leveres i eksamensløsningen. Lett. Krever planlegging.
Andre 37 Analyse av vurderingsformen Hjemmeeksamen Som hjemmeeksamen: Koordineres i Canvas, der det også kan gis fagfellevurdering. Leveres i eksamensløsningen. Som skoleeksamen: Oppgaven kan legges inn som et spørsmål i besvarelsen. Lett.
Andre 38 Studenten som underviser Praktisk – og eller hjemmeeksamen Variant av muntlig eksamen. Kan leveres i eksamensløsningen. Lett.
           
           

Raaheim, A. (2019). Eksamensrevolusjonen : Råd og tips om eksamen og alternative vurderingsformer (2. utgave. ed.). Oslo: Gyldendal.