Å gjennomføre en forskningsgjennomgang er en viktig øvelse for enhver masterstudent. Men som ny student kan det være overveldende å lese alt pensum. Enda vanskeligere – å få oversikt over det.

Ved å legge inn samarbeid om en litteraturgjennomgang i designet på et arbeidskrav, kan studentene støtte hverandre ved hjelp av digital teknologi. Studentene aktiveres ved å bli innholdsprodusenter til emnet.

Forslag til gjennomføring:

Hver student får hovedansvar for en eller to artikler. Disse skal presenteres for medstudenter i et ønsket format. F.eks kan du be dem om å lage et videosammendrag

I tillegg til presentasjonen må de også fylle ut nøkkelinformasjon fra artiklene.

Se eksempel her: