Ved hjelp av verktøyet Adobe Spark eller lignende skal du lage et videosammendrag (video abstract) av en selvvalgt artikkel fra tidsskriftet Nordic Journal of Digital Literacy. 

I videosammendraget skal du si noe om følgende punkt:

  • Hva er tittelen på artikkelen?
  • Hvem har skrevet den?
  • Hva er hovedproblemstillingen i artikkelen?
  • Hvilke metoder har forfatteren(e) benyttet for å finne svar på problemstillingen?
  • Hva fant forfatteren(e) ut?
  • Hva er konklusjonen?

Lag et manus for hva du skal si i sammendraget og tenk på enkle ikoner/bilder som kan brukes til å underbygge det du vil si. Du kan lage en gratis edu-bruker på Adobe Spark  evt. skjermopptak av PowerPoint til å lage ditt videosammendrag.

Sammendraget bør være på maks fem minutter. Her kan du se et eksempel: