Month: November 2022

Programmering i LK20

Oversikt over over alle læreplanmålene som omhandler programmering eller algoritmisk tenkning.