Mange studenter vegrer seg for å ta ordet i store forsamlinger. På samme tid er det et klart ønske at forelesningene skal være mer studentaktive.

I mange styrende dokumenter fra kunnskapsdepartementet blir studentaktive læring trukket fram som viktig. Men hvordan kan man engasjere studentene når det er hundrevis i salen? Nedenfor presenteres du for fire ulike digitale verktøy du kan bruke for å skaffe deg respons fra studentene.

I denne sammenheng har vi valgt å skille mellom respons og tilbakemelding. Respons brukes om å få eller gi løpende feedback fra (eller til) studentene i timene. Tilbakemelding brukes om det å gi feedback på innleverte tekster og arbeidskrav og eksamen. Du kan lese mer om digitale verktøy for tilbakemelding her (kommer).

Google slides – Spør i vei

Spør i vei er en funksjon hos Google slides som lar studentene sende inn spørsmål underveis i forelesningen. Når en “spør i vei”-sesjon settes i gang, vises det alltid en banner øverst med en kode eller link der du kan skrive inn spørsmål til foreleser.

Spørsmålene legges automatisk inn i til slutt i din presentasjon. Når du er klar til å svare på spørsmål kan du velge å vise spørsmålet som har kommet inn til alle, eller bare svare uten å vise spørsmålet.

Padlet

Padlet er en digital tavle der studentene kan gå inn på en nettadresse og legge inn spørsmål eller gi respons på ting du har bedt om tilbakemelding på i timen. Den egner seg best til korte og litt lengre tekstsvar.

Mentimeter

Mentimeter er et annet responssystem som lar deg få tilbakemeldinger i sanntid fra studentene. Mentimeter egner seg godt til fremstille responsen som kommer inn som sektordiagram, søylediagram, ulike rangeringer og lignende. Du kan også lage ordskyer.

Når du har laget klar spørsmål til din økt får du en kode som deles med studentene ( lignende kahoot). Koden brukes på menti.com og funker på alle enheter.

Forskjellen på dette og de andre verktøyene er at du med Mentimeter har flere ulike typer quiz og spørreundersøkelser å velge mellom. Det egner seg derfor også til å hente inn kvantitative data av hva en studentgruppe mener.

Det er en klar fordel å ha laget spørsmålene du skal stille i forelesningen på forhånd, men det er fullt mulig å lage spørsmål underveis i forelesningen.

Samtavla

Digital teknologi på en måte som fremmer deltagelse og dialog i undervisningen din, skriver UiO om sitt egenutviklede digitale verktøy. Samtavla er et sted å dele samtaler. Man får en vegg, en talkwall som applikasjonen heter på engelsk, der læreren stiller spørsmål som elevene kan svare på ved å skrive meldinger som kan ordnes og vises på tavla.

Læreren oppretter en slik felles tavle og elevene får en PINkode de skal bruke for å delta (Lignende Mentimeter og Kahoot).

iPed (UiO) sine sider står det dette:

Skriv melding

Innhold og ideer fra ulike kilder identifiseres skrives i korte meldinger.

En #emnetagg kan brukes for å merke de sentrale begrepene.

Ordne

Egne og andres bidrag leses. Meldingene kan flyttes rundt og organiseres på skjerm.

Meldingene kan filtreres med #emnetagger for å fokusere på en gruppe eller tema. En kan også delta med mobil.

Samtale på tavla

Samtavla er laget for å støtte den gode læringssamtalen – hvor vi deler, vurderer og utvikler forståelse sammen.

Læreren (eller den som oppretter en samtavle) kan dele samtavla på storskjerm eller prosjektør.