På NLA skal vi bygge to campus de kommende årene. Et i Oslo og et i Bergen. Vi bygger for fremtiden og planlegger fleksible arealer som legger tilrette for studentaktiv læring. Blant annet skal vi ha flere Active Learning Classrooms (ALC). 

Active Learning Classrooms

Den enkle definisjonen