Ordet studentaktiv læring har blitt et begrep som er mye brukt i UH-sektoren i dag. 

 

Leseliste for studentaktiv læring